Hva er Resonansprosesser?

IoPT står for Identitets-Orientert-Psykotraume-Terapi og Teori.

Metoden og teorien er utviklet av Franz Ruppert som er professor i psykologi ved Universitet for anvendt vitenskap i München. Han er også forfatter av 10 bøker om traumer, tilknytning og flergenerasjonelle traumer.

Vanskelige livserfaringer som krenkelser, overgrep, utrygghet og omsorgssvikt setter spor og kan ligge bak fysisk og psykisk smerte og sykdom. Forskning viser at traumefølelser går i arv om de ikke bearbeides, og dermed kan dine utfordringer ha  opprinnelse i traumatiske hendelser som dine foreldre eller besteforeldre har opplevd. Også dine barns utfordringer kan ha rot i hendelser som ligger bakover i slekten.

Traumeterapi med intensjonsmetoden IoPT er en effektiv metode for personlig utvikling og psykoterapi. I en prosess kan du ved hjelp av din egen intensjon finne bakenforliggende årsak og starte prosessen med å bearbeide det som viser seg.

Metoden gjør det mulig å bearbeide, håndtere og begripe erfaringer som i dag hindrer deg i å leve et godt liv som ditt sanne jeg – den du virkelig er.

“All we need to process traumas is stored in our body and appears in therapy when we need it.” Prof. dr. Franz Ruppert

Film om IoPT av :
Stephen Gyllenhaal
Los Angeles, USA
Stephen Gyllenhaal is the Director of the Institute for Identity Development in Los Angeles, California. He trained in Norway and Munich and facilitates ID sessions in person and online. He is the award-winning filmmaker and Producer of the documentary, In Utero. Stephen holds a Master’s degree in Marriage and Family Therapy (2017).
%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close