Det trygge rommet

Hva er et trygt rom?

For meg er det å skape et rom der alle deltagere vet sin rolle og er trygg i den. Der klient kan gå akkurat så dypt som personen vil og være sikker på at hun/han blir ivaretatt. Et sted der alle er underlagt taushetsplikt og ingen journalføring blir gjort.

Klient er intensjonsgiveren. Klienten har et anliggende som hun/han ønsker å sjekke ut. Dette formulerer klienten som en intensjon. Denne kan være så lang eller kort en vil og den kan bestå av ord, tegninger o.l.

Eks:

Jeg vil ha en kjæreste.

Jeg vil forstå hvorfor jeg alltid ender i konflikt på jobben min.

Hvorfor har jeg så lite energi?

Jeg vil føle meg inkludert og velkommen i familien min.

Resonansgivere inntoner seg på ordet klient ber om å få resonert. Det kan være opptil 3 ord i hver intensjonssetning. Resonansgivers rolle er å kjenne inn hva som skjer og formidle essensen til klient når de blir spurt.

I en til en setting så er det terapeut eller klient selv som inntoner seg på elementene i intensjonen ved hjelp av markører.

Terapeutens rolle er å støtte klient gjennom sin egen prosess. Den gang vi ble traumatisert følte vi oss hjelpesløs, alene og uten nok egne ressurser. Terapeutens rolle er svært viktig for å medvirke til at klientens sunne psykiske strukturer blir styrket.

Ved at alle parter er sin rolle bevisst skapes et trygt rom, dette er essensielt for å kunne jobbe med tidlige traumer. Respekt, evne og villighet til å lytte, å forstå at vi alle går denne veien for å bli helere og sunnere mennesker og dermed også skape sunne relasjoner.

Du er hjertelig velkommen.

Linn

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close