Betingelser

Registrering av påmelding
Så snart jeg er gjort kjent med påmelding til et kurs vil kursdeltaker motta en bekreftelse per e-post om at han/hun er registrert på kurset.

Jeg tar imot påmeldinger tett opp mot kursdatoen dersom det er ledig plass på kurset og jeg har tilstrekkelig tid til å få ordnet med det praktiske rundt selve gjennomføringen.

Dersom kurset blir fulltegnet vil deltaker bli satt på venteliste og få beskjed om dette.

Betaling

Betaling til kurset vil skje på tilsendt faktura. Deltaker er pliktig til å oppgi riktig fakturainformasjon ved påmelding. Kurs med deltakeravgift har økonomisk bindende påmelding, og vil bli fakturert i forkant av kursdagen.

Avbestilling
Avbestilling av kurs sendes IoPT- Linn Arnesen på e-post.

Dersom deltaker ikke melder avbud og ikke møter til påmeldt kurs blir kursavgift ikke tilbakebetalt. Helgekurs og Grunnutdanninger kan avbestilles 10 dager før kursstart, dag/kveldskurs og timebestilling for en til en terapi må meldes minst 3 dager før timen. Timene kan flyttes hvis det blir meldt fra minst 24 timer før.

Ved avbestilling etter dette vil det komme et avbestillingsgebyr på 50% av kursets pris.

Dersom en deltaker ikke kan stille, men skaffer en annen person til å overta plassen, vil det ikke tilkomme avmeldingsavgift utover ordinær deltakeravgift.

Kansellering av kurs
Det tas forbehold om gjennomføring og deltakerbegrensning. IoPT- Linn Arnesen forbeholder seg retten til å kansellere et hvert kurs på et hvert tidspunkt. Eventuell kansellering skjer fortrinnsvis minst 1 uker før kursstart. Beslutning om gjennomføring av kurset kan forskyves.

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close